Včely Říčany

Současnost

Současnost

Naše zájmová organizace sdružuje chovatele včel v okolí Říčan v níže vyjmenovaných obcích a případné zájemce o svět včel. Jsme jednou z organizací celostátního „Českého svazu včelařů, z.s.“.

Obvod Říčanského včelařského spolku je vyznačen na níže uvedené mapě.

 

Oblast působnosti ZO ČSV Říčany

Pro jednotlivé obce, případně obvody v nich, jsou určeni místní včelařští důvěrníci, kteří pomáhají „svým“ včelařům a zároveň zajišťují ošetřování včelstev.

Původně „Včelařský spolek pro Říčany a okolí“ byl ustanoven již v roce 1908 oddělením od „Včelařské jednoty v Uhříněvsi“. Na konci roku 1908 je ve spolkové matrice evidováno 24 členů, kteří vlastnili 350 včelstev.
Kromě nás zde včelaří i neorganizovaní včelaři, jejich počty ale neznáme

Našim cílem je udržet dobrý zdravotní stav včelstev a tím zajistit dobré opylování rostlin. Zároveň se snažit zlepšit včelí pastvu. Vždyť hlavní význam a přínos včel v přírodě je opylování rostlin. Odhaduje se, že z celkové užitečnosti včely připadá 80 – 90 % na opylování. 

Veřejnosti se snažíme přiblížit včelařství jako možnost pro volnočasové aktivity. Navštěvujeme mateřské i ZŠ školy, pořádáme besedy jak pro včelaře tak i pro veřejnost, najdete nás na různých akcích v okolí. 
Včela je u nás zařazena jako hospodářské zvíře a na její chov se vztahují příslušné obecně závazné právní předpisy, hlavně registrace včelaře i stanoviště u ČMSCH a dodržování vyhlášek SVS. 

Máte-li zájem blíže se seznámit se zajímavou říší včel, můžete se na nás obrátit třeba právě prostřednictvím těchto stránek.