Včelařský věstník č. 3/2020

Vážení přátelé – členové a registrovaní v ZO ČSV Říčany,

Končí další včelařský rok, který výrazně ovlivnilo počasí a činnost organizace omezení, která byla aplikována ve vazbě na pandemii COVID – 19. Na mnoha místech ZO byla slabá nebo takřka žádná snůška. V tomto čase je třeba věnovat veškeré úsilí zejména k letnímu léčení a krmení včel, tak aby včelstva byla připravena v dostatečné kondici pro zazimování. Je nezbytné, aby měla včelstva stále dostatečné zásoby, a to minimálně cca 8 – 10 kg. Zimní zásoby je nutné dodat včas a nepodcenit letní a podzimní léčbu proti Varroáze.

Níže naleznete aktuální informace:

1/ Podpora včelařství v roce 2020 (1.D.)

Podrobné informace vyšly v příloze Včelařství 8 a 9/2020. Termín podání je do 15. 9. 2020 a to včetně. Vyplněné „Žádosti“ včetně příslušných příloh je možno zaslat nebo doručit na adresu ZO (Smetanova 200, 251 01 Říčany – zde naleznete schránku ZO), osobně př. jednateli nebo př. nákazovému referentovi. Věnujte pozornost správnému a úplnému vyplnění „Žádosti“ a „Podkladů pro statistiku“. Pro přiznání podpory je třeba mít v pořádku registraci u ČMSCH. Řádným vyplněním a včasným podáním žádostí všemi členy ZO nám výrazně usnadníte práci. V případě, že budete žádost zasílat poštou, žádáme vás laskavě o informaci o odeslání, abychom touto formou zásilku očekávali. (formulář v elektronické podobě naleznete v příloze)

2/ Registrace u ČMSCH Hradištko

Žádáme všechny o řádné překontrolování údajů v registraci pro ČMSCH Hradištko. Postupujte pečlivě podle průvodního dopisu, který jste od ČMSCH obdrželi, bude probíhat kontrola správnosti uváděných údajů. Odeslání aktuální registrace je požadováno mezi 1. až 15. září 2020. Současně odešlete kopii na mail ZO vcely.ricany@volny.cz. Kdo nemá mail, přiloží ji k žádosti o 1D.

3/ Zajišťování léčiva
ZO jako každý rok zajistila podle objednávek členů dotované léčivo. Léčivo pro letní ošetření bylo vydáno, pro podzimní ošetření bude vydáno důvěrníkům před ošetřováním na začátku října. Nepodceňujte prosím Varroázu.

4/ Setkání důvěrníků
Dne 2. 10. 2020 od 17:30 hod. se bude konat setkání důvěrníků ZO ČSV Říčany v restauraci Lokálka (na říčanském nádraží). Rezervujte si prosím tento termín. Bude připraveno drobné pohoštění.

V Říčanech dne 26. 8. 2020

př. Michal Mrázek – předseda ZO Říčany

př. Kateřina Foudová – jednatel ZO Říčany – K Vodárně 473/13, Říčany (osobní předání)

př. Martin Tománek – nákazový referent – Otice 11, Svojšovice (osobní předání)