SE VČELAMI NA PRÁZDNINY

Odpovědi na otázky (Říčanský Kurýr 7.-8./2022)

 1. Jsou to významní opylovači. Bez opylování rostlin by nebyla celá řada rostlinné potravy,tudíž by byl narušen potravinový řetězec,což by vedlo až k zániku lidstva.
 2. Med,vosk,propolis,mateří kašička,včelí jed
 3. Úl
 4. Protože má na konci žihadla háček a díky němu si po vbodnutí vytrhne část ústrojí pro její život nezbytné
 5. Matka,trubec dělnice
 6. V létě až 80 000,v zimě 10-20 000 jedinců
 7. Včelař
 8. Matka (královna)
 9. Oplodněná matka klade vajíčka,ty se vyvinou v larvy a z nich se líhnou včely
 10. Nespí,uvnitř úlu se shluknou v chomáč,zahřívají matku a sebe navzájem, pomalu se posouvájí po plástech se zásobami,které během zimy spotřebovávají a díky jimž přežívají.
 11. Voskové dílo,které včely vytvoří a buňky jimi vystavěné slouží jako “porodnice i jako spižírna” na pyl a med.a také jako tepelná izolace.
 12. Trubec
 13. 2-5 km
 14. Apiterapie (Apis=včela,lat.)
 15. Pyl,nektar (med),voda
 16. Vajíčko,larva,kukla,včela
 17. Blanokřídlí
 18. Čmelák,včely samotářky (zednice,stepnice,dřevobytka,chluponožka,valchářka…..), motýli
 19. Sázet a pěstovat nektaro a pylodárné rostliny. Nechat vzrůst a kvést louky v zahradách. Nepoužívat chemické,pro hmyz škodlivé, postřiky.
 20. Orientují se vůní (feromonem) matky / včelí královny
 21. Včela medonosná
 22. 4x křídlo,2x oko složené velké,3x očko malé na temeni hlavy,6x noha,1x žihadlo
 23. 3 000 květů
 24. Je to přirozené rozmnožování včelstev. Uvnitř úlu si včely začnou vychovávat novou matku a stará ,se starými včelami, opouští úl a hledá si jiné ubytování,po jeho nalezení,či odchytu včelařem a usazení v novém úlu,pokračují ve své činnosti.
 25. Ochranné pomůcky na hlavu,ruce, tělo. Pro práci se včelami dýmák (kuřák), rozpěrák, smetáček, odvíčkovací vidlička, medomet.
 26. Jednu čajovou lžičku.
 27. Medomet
 28. Chovat se klidně,nepobíhat kolem nich. Neohánět se,když si tě chce včela prohlédnout. K úlu přistupovat zezadu,či ze strany,chceš-li včely pozorovat. Objevíš-li zavěšený roj,nešťourat do něj klackem,ani s ním jinak manipulovat, ale zavolat včelaře (Včelařská pohotovost -kontakt na www.vcelyricany.cz), nebo hasiče.
 29. Nepanikařit.Co nejrychleji odstranit žihadlo vyškrábnutím,neboť stiskem zbytku, vyčnívajícím z vpichu se vymáčkne více jedu,který se dostane do krevního oběhu. Chladit vodou (obklad),nebo potřít cibulí,nebo medem. Zvyšuje-li se reakce jinde než v místě vpichu např.stížené dýchání,zčervenání kůže jinde na těle,okamžitě vyhledat lékaře.
 30. Včely dělnice se z nějakého důvodu rozhodnou vyměnit matku.Začnou se o několik vajíček starat jinak (po celou dobu je krmí mateří kašičkou,vystaví jim větší buňku tzv.matečník).Po vylíhnutí je jedna vybrána a stará matka opouští se svými věrnými úl -nastává rojení.
 31. Obojí je správně,ale včelaři říkají “matka”
 32. Včely sbírají nektar z květů.Do úlu ho nosí v medném váčku ve svém těle,kde se smíchá s enzymy a pak ho ukládají do buněk v plástech,kde postupně zraje v med,a ty v závěru zavíčkují.
 33. Jmenují se rousky a je to pyl .
 34. Dorozumívají se tzv.tanečky v úlu na plástech.Informují jimi ostatní včely,kde se nalézá zajímavá snůška.Podle tvaru pohybu (osmičkový tanec,kruhový atd.)vědí ostatní, jak daleko a jakým směrem musí pro nektar zaletět.
 35. Když žily divoce v lese,tak to byl medvěd a oheň. Když jsou chovány v úlech,tak vlasně”neuvědomělý “člověk,který používá druhy chem. postřiků,škodící hmyzu,likviduje rostliny přínosné pro hmyz. A samozřejmě nemoci,které včely trápí a které vznikají povětšinou opět ”neuvědomělým” člověkem.
 36. Nic.Jsou mrtví.Včely je na konci léta vyženou z úlu a oni umírají. Na jaře matka začne klást i neoplodněná vajíčka,z kterých se rodí právě trubci. Z oplodněných,kterých je většina se rodí včely dělnice.
 37. V lékařství, kosmetice,v potravinářství, v restaurátorské činnosti.
 38. Matka / královna žije přibližně 3 roky. Včela dělnice -letní generace-40 dní, zimní generace,která se rodí koncem léta 5-7 měsíců. Trubec několik týdnů až 5 měsíců.Vyskytuje se ve včelstvu jen od dubna do srpna.
 39. Alespoň 10`C
 40. V létě tak kolem 34C,v zimě v semknutém chomáči stále 17C i když jsou venku mrazy.
 41. Ano mají.
  1.-3. den po narození čistí sebe a buňky v plástvi.
  4.-5. den krmí starší larvy
  6.-13. den čistí úl ,krmí mladě larvy,přijímá nektar a zahušťuje pyl
  14.-16. den staví voskové buňky
  17.-19. den hlídá úl
  od 21. dne vylétá z úlu,sbírá pyl,nektar a vodu
 42. Pouze klást vajíčka
 43. V létě až 2000 denně
 44. Max 40`C
 45. “Příteli”