Z naší historie

Říčany a okolí měly a mají řadu významných osobností ve všemožných oborech.
Ne jinak je to i v oboru včelařském,kde nejvýraznější osobností historie je OTAKAR BRENNER (13.7.1886-12.7.1975).
Ten sice žil a působil v obci Babice u Říčan,ale jeho věhlas přesáhl nejen hranice tohoto okresu.
„Pan Řídící“,jak mu jinak v Babicích neřekli (jako absolvent Učitelského ústavu v Praze učil,a později se stal řídícím učitelem
v babické škole),se sem přiženil v roce 1909 a ihned se začal věnovat včelaření.

Během jedenácti let se stal velkochovatelem a jeho atypický včelín s 50 úly se stal vzorem pro mnohé včelaře po celé republice.
Neustále se sám vzdělával v oboru a i v oborech potřebných ke včelaření (vyučil se truhlářem např.).Byl včelař výzkumník
a experimentátor,zabýval se např.otázkou vhodnosti typu úlu,který by vyhovoval včelám i včelaři.
Byl propagátorem nástavkového úlu,jehož podobu používáme dnes.
Jako učitel včelařství přednášel o nutnosti řídit se zákonitostmi a potřebami včel.

Prosazoval nové myšlenky v oboru a přitom dokázal včelaře sjednocovat. Jeho bohaté zkušenosti a schopnost předávat je
(i díky precizní učitelské rétorice-je zachována audio nahrávka jeho přednášky z r.1966), vyústily ve funkci nejen dlouholetého
předsedy Říčanského včelařského spolku, ale roku 1936 i ve funkci starosty Zemského Ústředí Včelařských spolků pro Čechy,
kde setrval až do roku 1948.

Po publikacích „Včelařova dílna“,“Tlumení včelích nákaz“,“Přezimování včelstev“, sepsal v roce 1940 příručku „Včelař začátečník“, která se stala velmi populární tím,že vedla včelaře pohlížet na včelaření z jiného úhlu, kde se respektuje chování včel a z toho se vychází,což bylo v dané době velmi pokrokové.

Byl zván jako přednášející do spolků po celé republice,spolupracoval se „Včelařskou hlídkou“ v rozhlasovém vysílání, přispíval do časopisu „Český včelař“ a krátce byl i jeho šéfredaktorem. Díky své jazykové vybavenosti komunikoval i se včelaři ze zahraničí a tím si rozšiřoval své obzory.
Veškeré své poznatky o včelách a včelaření shrnul v knize „Zákonitosti života včelstva“v roce 1969, která je dodnes vyhledávanou včelaři.
Otakar Brenner přednášel až do svých 85ti let.Zemřel 12.7.1975 ve své vile Matyldě č.p.16 v Babicích.

Říčanští včelaři spolu s vedením obce Babice uctili v roce 2016 jeho památku zasazením lípy ve vsi a jedna z nově vzniklých
ulic v obci nese jeho jméno. Jistě není náhodou,že dlouho připravovaná rekonstrukce babické školy započala letos 13.7.,v den,kdy se OB před 134 lety narodil :))
To by měl“pan Řídící“radost !
(A určitě i z toho,že je nás včelařů v jeho Říčanském spolku na 150 členů)